Podatki, firma, itp cz.1

auto sportowe
Dopłata do odszkodowania – krok po kroku
19 February 2022
chrzest dziecka
Jak przygotować zaproszenia na chrzciny?
27 November 2022

Podatki, firma, itp cz.1

kalkulator

Dla kogo opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest jedną z podstawowych form opodatkowania i rozliczania. Nie wszystkim firmom się jednak ona opłaca. Na czym polega? Które firmy powinny z tego sposobu skorzystać? Oto kilka najważniejszych rzeczy, jakie powinniśmy wiedzieć, zanim ostatecznie dokonamy wyboru.

Zasady ogólne

Podstawową cechą tej formy opodatkowania są dwie stawki podatkowe – 18 i 32%. To, która stawka obowiązywać będzie w danej firmie, zależy od wysokości jej dochodów, gdyż to właśnie od nich naliczany jest podatek. Jeżeli dochód firmy nie przekracza 85.528 zł, wówczas obowiązuje niższa stawka. Powyżej tej kwoty podatek wzrasta do 32%.

Z tego właśnie względu opodatkowanie na zasadach ogólnych opłaca się jedynie firmom, których dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego.

Ogromną zaletą tego sposobu jest również możliwość korzystania z różnorakich ulg podatkowych, odliczania od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Obowiązki księgowe

Opodatkowanie na zasadach ogólnych niesie za sobą rozbudowane obowiązki księgowe i ewidencyjne, które również zależą od wielkości dochodu. W przypadku firm, których dochody przekroczyły 800 euro, obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Pozostałe przedsiębiorstwa muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Ponadto obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych, jak również ewidencji wyposażenia. Charakter księgowości sprawia, że w większości przypadków zalecane jest korzystanie z usług profesjonalnych księgowych lub biur rachunkowych, których pomoc jest nieoceniona.Księgowość internetowa z Superksiegowa.pl, czy korzystanie z programów internetowych to tylko przykłady na to, jak można rozwiązać problem rozbudowanej księgowości.

Wybór opodatkowania jest jedną z najważniejszych rzeczy, o jakiej należy pamiętać, zakładając działalność gospodarczą. Aby dokonać wyboru, należy dokładnie przeanalizować biznesplan firmy i na tej podstawie wybrać najwłaściwszą formę.

Czym jest niemiecki Kindergeld?

W ostatnim czasie po rozgłosie w sprawie Kindergeld przedstawionym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, zasiłek ten pozostał bardzo słynny. Odżyło zainteresowanie nim również w Polsce i to nie bez przyczyny, ponieważ chodzi o wiele setek euro, jakie każdego dnia może uzyskać pracownik z tytułu legalnej pracy na terenie Niemiec. Czym jest niemiecki Kindergeld i kto może go otrzymać?

W najprostszym wyjaśnieniu, Kindergeld to zasiłek rodzinny z Niemiec przyznawany na dziecko albo dzieci. Wypłacany jest on przez Niemiecką Kasę Świadczeń rodzinnych (z języka niemieckiego nazywaną Familienkasse). Jest to zasiłek na dzieci w wieku do 18 roku życia, lecz istnieją przypadki, w których Kindergeld może zostać przedłużony. Na przykład otrzymają go również dorośli, których dzieci nadal się uczą, aż do dwudziestego piątego roku życia. Ponadto, zasiłek rodzinny z Niemiec  jest przedłużany na dziecko do ukończenia przez nie dwudziestego siódmego roku życia, w sytuacji, w której dziecko to ma pewien stopień lub grupę niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny z Niemiec (Kindergeld)?
Uprawnienia tego typu mają osoby, które rozliczają się z niemieckimi urzędami podatkowymi (z języka niemieckiego nazywanymi Finanzamt). Oczywiście osoby te muszą mieć pod swoją opieką (albo opieką współmałżonka) dzieci lub dziecko, na które przyznawane jest to świadczenie. O zasiłek rodzinny z Niemiec starać się mogą osoby pracujące legalnie w tym kraju (czyli przykładowo na umowę o pracę, jak również pracownicy kontraktowi, tymczasowo pracujący w Niemczech), a także osoby, które prowadzą w Niemczech własną działalność gospodarczą (z niemieckiego tzw. Gewerbe). Wysokość świadczeń może być naprawdę wysoka, więc w każdym przypadku warto się o nie starać.

Jak powinniśmy wypełnić wniosek o zwrot podatku z UK?

Przykładowy sposób w jaki powinniśmy wypełnić ankietę, czy też wniosek o rozliczenie podatku z zagranicy nie jest łatwy w swojej konstrukcji. W zależności od kraju, jaki rozliczają biura podatków zagranicznych może się on różnic pod wieloma względami. Jak poprawnie wypełnić taki wniosek, aby móc w przyszłości cieszyć się należnym nam podatkiem z Anglii?

Wniosek o zwrot podatku Anglia  zawiera między innymi takie elementy jak:

  • prośbę o samodzielne nie dokonywanie wypełniania dokumentów podatkowych, które posiadamy w domu, lecz jedynie ich osobiste podpisanie w miejscach zaznaczonych przez biuro podatków zagranicznych;
  • prośbę o to, aby umieszczenie podpisu było dokonane w sposób zbliżony do tego, którego
  •  dokonaliśmy na swoim dowodzie osobistym albo/lub paszporcie; w niektórych dokumentach zagranicznych o zwrot podatku Anglia ważne jest, aby swój podpis należy złożyć dwa razy;

Dane powinny zawierać jednak nie tylko dane osobowe, ale również dane telefoniczne i e-mailowe, jeżeli taka forma kontaktu nam odpowiada. Biuro podatków zagranicznych najczęściej prosi nas również o kserokopie dowodu osobistego – czasami również paszportu, ponieważ te dokumenty na późniejszym etapie odzyskiwania podatku z zagranicy będą mu potrzebne. Ponadto, istotną sprawą jest podanie numeru swojego konta bankowego oraz nazwy banku, w którym konto to posiadamy. Na ten rachunek, po otrzymaniu z urzędu podatkowego z zagranicy decyzji podatkowej prawdopodobnie otrzymamy należny nam podatek z Anglii. Czasami istotne jest również przedłożenie odpowiedniego dokumentu wydanego z banku, potwierdzającego posiadanie wskazanego rachunku bankowego. Zależy to jednak bezpośrednio od wytycznych angielskiego urzędu podatkowego.

Informacje zawarte w tekście nie są poradą prawną, podatkową, finansową ani inwestycyjną.

Comments are closed.