Na co uważać biorąc pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

biznes
Restrukturyzacja firmy. Kiedy może przynieść najwięcej korzyści?
25 September 2020
projektowanie wnętrz
Aranżacja salonu z projektantem wnętrz. Czy warto?
20 December 2020

Na co uważać biorąc pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

sypialnia

Pożyczki pod zastaw są brane zazwyczaj przez te osoby, które potrzebują dużego kapitału. Często jest stosowana przez osoby zadłużone, dla których taka pożyczka bywa ostatnią szansą na wyjście ze spirali zadłużenia. Zawsze decyzja o podjęciu pożyczki zabezpieczonej nieruchomością powinna być przeprowadzona z namysłem i u solidnego pożyczkodawcy. Kiedy i na co warto uważać?

Zazwyczaj możemy się spotkać z trzema rodzajami umów. Najbezpieczniejsza jest prawdopodobnie pożyczka pod hipotekę. Przy jej zawarciu w Księdze Wieczystej zostaje umieszczony wpis, który daje pierwszeństwo zaspokojenia należności pożyczkodawcy przed innymi wierzycielami w chwili ewentualnej licytacji nieruchomości przez komornika. W przypadku pożyczki tego rodzaju warto sprawdzić zapisy umowy i harmonogram spłaty, zwłaszcza w kontekście terminów spłaty rat i oczekiwania na pieniądze. Koniecznie trzeba też przeanalizować wszelkie koszty pożyczki i opłaty notarialne.

Można też spotkać się z opcją pożyczki pod przewłaszczenie. Również w tym przypadku w Księdze Wieczystej pojawia się wpis, ale tym razem jest on zabezpieczeniem roszczeń pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczki pod przewłaszczenie na czas trwania umowy właścicielem nieruchomości staje się bowiem pożyczkodawca. Jeśli należności zostaną opłacone w terminie, nieruchomość powraca do dawnego właściciela. Jeśli jednak pojawią się problemy, pożyczkodawca sprzedaje nieruchomość w możliwie najlepszej cenie, a następnie potrąca sobie z tych środków swoje roszczenia. Reszta trafia do pożyczkobiorcy. W przypadku tego rodzaju pożyczek, konieczne jest dopilnowanie, aby w dziale III Księgi Wieczystej znalazło się roszczenie o zwrot nieruchomości po wypełnieniu warunków umowy. W wypadku nieuczciwych pożyczkodawców może to skutkować problemami ze zmuszeniem ich do wypisania się z KW. Ponadto, w umowie powinien się znaleźć zapis o dołożeniu wszelkich starań w uzyskaniu jak najlepszej ceny przy sprzedaży nieruchomości oraz o rozliczeniu z pożyczkodawcą różnicy między uzyskaną ceną a wartością zadłużenia.

Istnieje też możliwość uzyskania pożyczki pod umowę kupna-sprzedaży z prawem odkupu. W takim przypadku pożyczkodawca przejmuje nieruchomość za określoną cenę. Pożyczkobiorca może potem po określonym czasie odkupić tę nieruchomość po wyższej cenie. Jeśli tego nie zrobi, pożyczkodawca może dysponować nieruchomością tak, jak mu się podoba. Wiele osób i instytucji krytykuje jednak tę konstrukcję umowy i bywała ona podważana przez sądy. Zawierając umowę tego rodzaju, należy upewnić się, że pożyczkodawca jest naprawdę uczciwy. Koniecznie trzeba też przeanalizować kwestie związane ze szczegółowymi zapisami jak np. realizacji prawa odkupu, sankcji w wypadku niezrealizowania umowy przez pożyczkodawcę, etc.

W każdym wypadku pożyczka pod zastaw nieruchomości nie powinna być podejmowana, gdy nie mamy pewności, że będziemy ją w stanie spłacić. Należy też pamiętać o wszystkich kosztach pożyczki, nie tylko o odsetkach, ale i o opłatach przygotowawczych, prowizjach, opłatach notarialnych, etc. Sprawdzenie pożyczkodawcy to też dobra praktyka. Warto wiedzieć jak długo działa i jaką ma on opinię na rynku. Wypada także unikać tych pożyczkodawców, którzy nie zgadzają się na notariusza wskazanego przez klienta. Wreszcie, środki z pożyczki powinny być przeznaczone na konkretny cel, niech nie zostaną przejedzone. Wszystko to powinno nam pomóc w doborze rzetelnego pożyczkodawcy.

Comments are closed.